Urgenda-zaak

De Ugenda-zaak is een rechtzaak die mileuorganisatie Urgenda heeft aangespannen tegen de Nederlandse staat. Urgenda heeft deze zaak in 2015 gewonnen. Deze overwinning betekent dat de Nederlandse staat verplicht is haar CO2-uitstoot drastisch te verminderen. Ten opzichte van 1990 moet het CO2-verbruik in 2020 met minimaal 25 procent zijn gedaald.

Gevolgen van de Urgenda-zaak

De urgenda-zaak heeft grote inpact op het Nederlandse milieubeleid. De regering is nu door de rechtbank verplicht om harde maatregelen te nemen. Maatregelen waaraan je kunt denken zijn:

  • Het sluiten van grote vervuilers, zoals kolencentrales
  • Het bouwen van meer windparken, bijvoorbeeld op zee
  • Het versneld van verduurzamen van woningen
  • Het zwaarder belasten van CO2-uitstoot

Dit zijn maatregelen waar de overheid sterk het voortouw in moet nemen om te realiseren, of zelfs alleen door de overheid kunnen worden uitgevoerd. De Urgenda-zaak heeft dus grote invloed op het milieubeleid van de Nederlandse regering. De regering heeft aangegeven het arrest te zullen uitvoeren.

Energiesite.nl is erg geïnteresseerd in de ontwikkelingen uit de Urgenda-zaak. We zullen dan ook regelmatig berichten over maatregelen die hieruit voortvloeien.